Velkommen

til Søndersø GF

Søndersø Gymnastikforening er stiftet i 1986 og har i dag godt 600 aktive medlemmer.
Foreningens formål er at samle gymnastikinteresserede ved idræt og kammeratlig samvær, og at virke for de fælles interesser indenfor de under foreningen til enhver tid afstukne rammer.

Søndersø Gymnastikforening 2014